Sunset

myCoachconnect is 8 jaar geleden gestart. Met veel passie, energie en investering hebben we gebouwd aan 3 generaties van ons mooie platform. Zorg-op-afstand was nieuw en in de eerste fase werd het gezien als bijzonder. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat beeldbellen een volwassen markt werd en daarmee kwamen ook de standaard producten. Inmiddels is de markt van beeldbellen een volwassen markt geworden met veel aanbieders en vooral ook een steeds actievere markt met een snel dalend prijspeil. Met onze bijzondere doelgroep van klanten en de extra maatregelen voor beveiliging kwamen de marges onder druk. We moesten kiezen voor een volgende investering of voor verregaande samenwerking. Na een zorgvuldige afweging hebben we gekozen voor samenwerking en uiteindeljk integratie. Quli neemt het platform verder over en de beeldbel oplossing zal daar verder worden ontwikkeld als onderdeel binnen Quli met inbreng van onze opgebouwde kennis. De markt voor een standalone hoog beveiligd specialistisch platform, zoals myCoachconnect, ontwikkelt zich langzaam. De investeringen daarin zijn uitsluitend bij zeer hoge volumes mogelijk. Dat niveau hebben wij helaas niet gehaald. Quli gaat als veilig en generiek platform dat hopelijk wel halen. We wensen ze daarbij heel veel succes!

Wij blijven achter met een mooie herinnering en willen alle klanten, gebruikers en medewerkers oprecht bedanken. Het waren 8 geweldige jaren waarin we heel veel hebben geleerd. We wensen iedereen veel succes met implementeren van eHealth. Daar ligt ook onze passie.